07اردیبهشت/99
زندگینامه استاد اسد الله ملک

زندگینامه استاد اسد الله ملک

زندگینامه استاد اسد الله ملک او در هفدهم مرداد سال 1320 در تهران متولد شد. دوران کودکانی و نوجوانی اش را نزد استادهایی همجون ابوالحسن صبا به تحصیل موسیقی پرداخت. بعد ازبیشتر…

29فروردین/99
زندگینامه استاد جواد بدیع زاده

زندگینامه استاد جواد بدیع زاده

زندگینامه استاد جواد بدیع زاده جواد بدیع زداده از هنرمندان بزرگ موسیقی ایران در سال 1281 در شهر تهران متولد شد. پدرش که که یک روحانی مشروطه خواه بود او را همراهبیشتر…

21فروردین/99
جلیل شهناز

زندگینامه استاد جلیل شهناز

استاد جلیل شهناز متولد خرداد ماه سال ۱۳۰۰ خورشیدی در اصفهان است. پدر او شعبان شهناز در نواختن تار و سه تار و سنتور تبهر داشت. جلیل شهناز از برجسته ترین تاربیشتر…