08تیر/99
شماره 23 مجله حافظ پژوهی

شماره 23 مجله حافظ پژوهی

شماره 23 مجله حافظ پژوهی شماره 23 مجله حافظ پژوهی در اردیبهشت‌­ماه 1399 منتشر شد. مقاله‌­های این شماره 3 موضوع کلان را واکاویده‌­اند: 1. حافظ و ترجمه: دکترحسن نکوروح در «حافظ وبیشتر…

28خرداد/99
دفتر بیست‌ودوم حافظ‌ ‌­پژوهی

دفتر بیست‌ودوم حافظ‌ ‌­پژوهی

دفتر بیست‌ودوم حافظ‌ ‌­پژوهی دفتر بیست‌ودوم حافظ‌ ‌­پژوهی (شماره‌ی نخست مجله‌ی حافظ‌پژوهی) دربردارنده‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۹8 است. بخش نخستِ مجموعه‌ی حاضر دربرگیرنده‌ی مقالات علمیِ حافظ­‌بیشتر…

18خرداد/99
دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی

دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی

دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی دربردارنده ‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌ های یادروز حافظ در مهر ماه سال ۱۳۹۷ است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِبیشتر…