Tag Archives: حسن كسایی

08فروردین/99
حسن كسایی

زندگینامه استاد حسن كسایی

استاد حسن كسایی در مهر ماه سال 1307 به دنیا آمد. پدر ایشان که از تاجران شناخته شده اصفهانی بود به علت علاقه وافری که به موسیقی داشت، با بزرگان موسیقی دورهبیشتر…