Tag Archives: دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی

18خرداد/99
دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی

دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی

دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی دفتر بیست‌ویکم حافظ ‌پژوهی دربردارنده ‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌ های یادروز حافظ در مهر ماه سال ۱۳۹۷ است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِبیشتر…